002

ช่วยคลิกหนอ่ย

โหลดเพลงกันแล้วช่วยคลิกโฆษณาด้านบนกันหน่อยค่ะ ^^ เพื่อกำลังใจในกันอัพโหลดเพลงใหม่ๆๆ

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

กฎระเบียบทั้ง 2 ข้อนี้ เป็นการลงรายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากกฎหลักของเว็บ downloadfc

ไม่ได้เป็นกฎระเบียบใหม่แต่อย่างใด


1.ห้ามแจกไฟล์ประเภทต่างๆที่มีชื่อเว็บอื่นหรือบอร์ดอื่นติดมาด้วย ยกเว้นเว็บต่างประเทศ

   อาทิเช่น มีชื่อเว็บอยู่ใน ss , มีชื่อเว็บอยู่ในชื่อไฟล์ , ตั้งพาสเวิร์ดเป็นชื่อเว็บอื่นที่ไม่ใช่

   www.downloadfc.com (ยกเว้นชื่อคนอัพ)


- โทษ ban ๗ วัน.. สำหรับครั้งแรกและโดนลบกระทู้ทั้งหมด และโทษ ban ถาวร.. สำหรับครั้งถัดไป..

2.ห้ามทำการครอบลิ้งค์, ฝากไฟล์ เพื่อหารายได้เมื่อมีการคลิกดาวน์โหลด รวมถึงการวางลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น เพื่อโปรโมทเว็บไซต์นั้นๆ

- โทษ ban ๗ วัน.. สำหรับครั้งแรกและโดนลบกระทู้ทั้งหมด และโทษ ban ถาวร.. สำหรับครั้งถัดไป..

รายชื่อเว็บไซต์ส่วนหนึ่ง ที่ผิดกฎตามข้อที่ 2 (ครอบลิ้งค์และฝากไฟล์เพื่อหารายได้)
หมายเหตุ

- เว็บที่ไม่อนุญาตตามกฎข้อที่ 1 คือ เว็บประเภทแจกหนัง เพลง โปรแกรม ฯลฯ ส่วนเว็บประเภทอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ดูแล

- ทางผู้ดูแลมีสิทธิ์ลงโทษโดยไม่ต้องเตือน เพราะถือว่าประกาศให้ทราบทั่วกันแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น